Hopp til innhold

About Home Control Croatia

Home Control d.o.o.


Selska cesta 217, Zagreb
OIB: 82996454767
Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 081156872
Temeljni kapital: 37.100,00 kn, uplaćen u cijelosti
Poslovni račun kod Raiffeisen Austria d.d., Magazinska cesta 69, Zagreb
IBAN: HR5024840081135170855
Direktor: Fotak, Tomislav